HARD HUD oppstår når et område på foten får trykk over lengre tid. Dette er egentlig et forsvar, men som over lengre tid blir for hardt og etter hvert skadelig og smertefullt. Hos personer som har nedsatt følelse slik som hos personer med diabetes senkomplikasjoner (neuropati), polyneuropati, eller annen årsak.

Behandling


Det er viktig å fjerne den harde huden med jevne mellomrom da det under den harde huden kan oppstå sår som følge av for stort trykk uten at man kjenner det selv.