Hjem - Diabetes
Diabetesfoten Ansvarsområde

Nesten halvparten av alle amputasjoner som foretas på føttene under kneet (unntatt traumer og sykdom) gjennomføres på personer med diabetes. 70 % av amputasjonene ved diabetes utløses av fotsår som fører til dyp infeksjon og koldbrann. Fire av fem fotsår skyldes traume.

Forekomsten av fotsår ved diabetes mellitus har i Skandinavia blitt beregnet til 3 – 8 %.

Blant de mange faktorer som kan lede til utvikling av fotsår og amputasjon, utkrystalliserer seg tre hovedkomponenter : nevropati (nerveskade), redusert blodsirkulasjon (angiopati) og infeksjon. Amputasjonsrisikoen ved diabetes mellitus kan reduseres med 50 % med regelmessige fotinspeksjoner, forebyggende fotpleie av godkjent diabetesfotterapeut, jevnlig oppfølging av tidligere fot-komplikasjoner av tverrfaglig fagpersonell.
Kilde: Jan Apelqvist,diabetesfotteamet, Universitetssjukehuset, Lund.

Skade på nervetrådene i føttene er en seinkomplikasjon hos diabetikere som har hatt et høyt eller varierende blodsukker gjennom mange år. Dette fører blant annet til at diabetikeren ikke lenger kjenner smerte som tidligere. Man kjenner for eksempel ikke småstein eller andre fremmedlegemer i skoen, eller at skoene er for små, og kan utvikle sår som en følge av dette. Små kutt under føttene går upåaktet hen. Dersom en ikke undersøker føttene daglig og behandler disse, vil slike småsår raskt kunne bli infisert med alvorlige følger for pasienten. Diabetikere som har hatt høyt blodsukker over lengre tid har også et dårligere immunforsvar slik at infeksjoner utvikler seg raskere og mer alvorlig enn hos velregulerte diabetikere.

Det andre hovedproblemet som er med på å gi økt risiko for alvorlige fotsår er den nedsatte blodforsyningen. Mange diabetikere har uttalt åreforkalkning i pulsårene i beina, som fører til at blodstrømmen i føttene er nedsatt. Dette fører blant annet til mindre oksygen (surstoff), og betennelsesceller får grobunn. Dersom det er oppstått et sår med infeksjon er disse faktorene av avgjørende betydning for en normal tilheling av sår.

Hos pasienter med nedsatt blodstrøm er reparasjonsprosessen og forsvaret mot bakterier betydelig nedsatt. Dette kan i verste fall føre til koldbrann og amputasjon.

Kvalifikasjoner
• Autorisert fotterapeut med fordypning i diabetes
• Må kunne beherske alle funksjoner innen fotterapifaget

Ansvarsområde
Ansvarsområdet omfatter foten t.o.m. ankelnivå

Diabetesfotterapeutens Hovedoppgaver
• Identifisere risikofoten • Informere
• Forebygge • Behandle • Kontrollere

Identifisering Nevropati Mekanisk stress
• Sirkulasjon
• Puls
• Monofilament
• Stemmegaffel
• Varme/Kulde
• Redusert
• Leddbevegelighet
• Friksjon/Økt Trykk

Informasjon
• Egenbehandling, omsorg, pleie
• Skoens betydning
• Råd og veiledning også til pårørende

Forebygging
• Skoveiledning
• Beherske alle former for avlastningsteknikker

Behandling
• Vurdere behandling ut ifra pasientens tilstand og problem
• Fjerne patologisk hard hud
• Behandle torner
• Behandle inngrodde negler med egnet teknikk (f.eks bøyle, spange)
• Nedsliping av fortykkede negler
• Avlastning (filt, siliconortose, avlastende innlegg)
• Vurdere behovet for egnet fottøy

Infeksjon
• Kjenne til symptomene

Charcotfoten
• Kjennskap til debutsymptomer

Amputasjonsoppfølging
• Tilvirke silicon orteser ved mindre amputasjoner
• Tilrettelegge profylatisk behandlingsplan for den friske foten

Kontrollere
• Oppfølging av iverksatte tiltak
• At ønsket efekt oppnås

 
Fikse Design AS 2012 - Produsert av Webstyler 2012