NEGLESOPP er en kronisk tilstand som som forekommer ofte, men sjelden gir alvorlige symptomer. Neglesopp er soppinfeksjon UNDER NEGLENE. Det er først og fremst i tåneglene dette skjer, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes.

Neglesopp forekommer i alle aldre, men øker med økende alder og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.
Neglesopp oppstår i en fase der immunforvaret generelt kan være svekket og ved skade/traume mot neglen. Forhold som fukt/svette, varme og mørke gjør at den aktuelle soppmikroben får overtak og gir soppinfeksjon.

Soppinfeksjon i neglene gir fargeendring og fortykkelse av neglen og kan forårsake at neglen løsner fra neglesengen.

Behandling


Behandling av neglesopp er vanskelig og krevende, ca 65 – 70 % responderer på behandling. Hos mange gjeoppstår infeksjonen innen 5 år dersom utløsende årsak fortsatt er tilstede.

Lunula er en medisinsk laserbehandling mot neglesopp og sopp i huden. Den effektiv, smertefri og gir raskt resultat. Behandler også skadde negler.

En Lunula behandling begynner alltid med en konsultasjon og fotbehandling hvor hud og negler behandles og slipes ned. Deretter planlegges videre behandling og forventet resultat.

4-8 behandlinger avhengig av hvor omfattende skaden/infeksjonen er.

Les mer