OM OSS


Klinikken ble etablert 2. oktober 1985. Vi har lang erfaring og bred kompetanse i faget fotterapi. Siden 1997 har vi hatt fordypning i «den diabetiske fot» og det har siden den gang vært et av våre spesialfelt.

Daglig leder og eier, Elin, var med på etablering av Diabetes Fotteam i 1996 ved St. Olavs Hospital (den gang RIT), og har holdt kurs for kollegaer med fordypning i diabetes siden 1997 og fram til i dag, hvor undervisningen holdes på Høgskolen i Drammen. Hun foreleser og holder kurs for Fotterapeutforbundet sin kompetanseheving. Elin har tatt videre påbygging og faglig oppdatering i Norge, Danmark og England, og forelest ved en rekke seminar for primærhelsetjenesten, apotek/farmasøyter, legekongresser, Norsk Interessegruppe for sårheling (NIFS), Diabetesforbundet og Fotterapeutforbundet. Hun har også forelest på Verdenskongressen for fotterapeuter (FIP) i København.

VI ER 3 FOTTERAPEUTER SOM I DAG JOBBER HOS OSS:

ELIN LANGENG


Uteksaminert fra Ankerskogen i 1984.
Daglig leder siden oppstarten i 1985.
Er slått til RIDDER av Den Gyldne Escavator som er en utmerkelse som henger høyt, og som ble tildelt for stor innsats for faglig oppdatering av medlemmer i Fotterapeutforbundet gjennom flere år.

Dudi S. Gården


Fotterapeut Startet hos oss 2020