DIABETESFOTEN


Ikke alle som har diagnosen diabetes har diabetesfot. Det er stor forvirring rundt dette. Man kan ha diabetes uten at man har senkomplikasjoner og ha en normal fot uten skader.

Den vanligste årsaken til senkomplikasjoner er at man over lang tid har hatt et dårlig regulert diabetes – for høyt eller labilt blodsukker.
Den vanligste senkomplikasjonen hos personer som har hatt sykdommen i mange år (5-15 år), er nevropati i føttene. Studier viser at dette kan ramme 20-30% av de med diabetes. Diabetisk nevropati er skader på nervetrådene som går ned til foten og som styrer muskelbevegelsen, svettefunksjon, blodårer, smerte og kulde/varme. Dette fører til feilstillinger som hulfot og klotær. Trykket i fotsålen endrer seg på grunn av dette og gjør at utsatte punkter på foten kan får trykksår. Bortfall av sensibilitet gjør at skaden ikke volder smerte og dermed ikke blir oppdaget av pasienten selv. På tross av nevropati og tap av smertefølelse, kan føttene oppleves smertefulle.

Pasienten kan oppleve nummenhet og prikking, spesielt i fotsålen bak tærne. Utrykk som å gå på puter, eller det føles som at sokken ligger feil, hører vi ofte. Eller at man føler seg kald på føttene, men er likevel varm ved å ta på foten. Da er det viktig å sjekke status ved hjelp av enkle instrumenter, gi råd, veiledning og oppfølging.

Behandling


Det er viktig at personer med diabetes nevropati går til oppfølging hos fotterapeut, som forebygger sår på føttene, og sjekker status jevnlig. Fotsår som ikke blir behandlet etter nasjonale retningslinjer er i større grad utsatt for infeksjoner og amputasjon.

Vi graderer tilstanden som: lav risiko, mellomrisiko og høyrisiko.
Tiltak vil bli iverksatt dersom det er behov for å henvise til lege eller spesialistehelsetjenesten. Tverrfaglig samarbeide med diabetes fotteam og ortopedisk verksted er viktig for å kunne yte best mulig hjelp.

Det hender at vi oppdager pasienter som har en uoppdaget diabetes hos oss. Dette på grunnlag av klassiske symptomer som vi avdekker ved undersøkelse og behandling. Den nevropatiske foten er tørr og trenger krem for å beskytte huden og gjøre den mest mulig smidig. Den er også mer utsatt for å få sopp i hud og negler.